Kalikos \ HALLITUS \ KOKOUS 7.8.2013
Kalikos

Hallituksen kokous 7.8.2013

Aika: 7.8.2013 kello 21.00–22.21.
Paikka: #Kalikos @ Ircnet.

Hallituksesta läsnä:
Matti Järvinen
Antti Luukkonen
Timo Malvisalo (sihteeri)
Jori Palomäki (puheenjohtaja)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 21.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jori ja sihteeriksi Timo.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin ennen kokousta laadittu ja sähköpostilla toimitettu esitys kokouksen työjärjestykseksi, jäsenasiat listalle lisäten.

5. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyntä

Hyväksyttiin 11.5.2013 pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja. Todettiin 18.4.2013 hallituksen pöytäkirjan olevan kadoksissa ja vaativan hyväksyntää. Timo etsii pöytäkirjan ja toimittaa sen hallitukselle pikimmiten.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin täysjäseniksi X ja X sekä kannatusjäseneksi X. Todettiin, että useilla jäsenillä on jäsenmaksuja rästissä, mutta päätettiin, ettei asialle lähdetä vielä tekemään muistutuksien lisäksi mitään.

7. Ropecon 2013

Hyväksyttiin Ropeconista koituneita kuluja seuraavasti:

  • Saunatilaisuuden tarjoilut 39,18€ + 3,80€ + 7,18€ = 50,16€.
  • Yhdistyspöytä 10€
  • Sauna 20€
  • Kalikoksen osuus Kaubamajan myyntipöydästä n. 50€, tarkka summa ei ole vielä selvillä.

Todettiin myyntituloja HeroQuestista kertyneen X myydystä kappaleesta X€. Lisäksi jäsenille jaettiin lisäjäsenmaksua vastaan Xkpl kirjoja.

8. Tracon 2013

Hyväksyttiin Traconin yhdistyspöytäkulu 30€. Matti varmistaa, että Hero Questin ja Zin Lettersien myynti pöydästä on sallittua.

Matti ja Antti suunnittelivat osallistuvansa tapahtumaan ja pitävänsä yhdistyksen pöytää sekä peluuttavansa Glorantha / HQ –pelejä, mahdollisesti osallistuen demopelipöytiin.

Muitakin jäseniä kaivataan pöytää pitämään.

9. Paypal

Päätettiin käyttää Matin Paypal –tunnusta maksujen välittämiseen Kalikoksen ja Moon Designin välillä.

10. Hero Quest

10.1. Painokulut ja niiden rahoitus

Hyväksyttiin painokulut X€. Painokulujen rahoittamiseksi Matti lainaa yhdistykselle tarvittavan summan maksimissaan n. X€. Loppu saadaan maksettua yhdistyksen varoin sekä tulevista jälleenmyyntituloista.

10.2. Provisioiden maksu ja Moon Designin ilmaiskappaleet

Todettiin, että provisioiden maksupäivä 15.8. lähestyy. Timo selvittää, miten maksu käytännössä hoidetaan, sekä miten jäsenhintaan myytyjen kirjojen hinta huomioidaan. Suuruusluokaltaan maksettavaa on kertynyt (jäsenalennuksia huomioimatta) X*X€*X%=X€.

Todettiin, että Moon Designille on toimitettu 2/6 lisenssisopimuksen edellyttämistä ilmaiskappaleista Ropeconissa. Timo selvittää miten puuttuvien 4kpl kanssa toimitaan.

10.3. PDF-julkaisu

Päätettiin hyväksyä Moon Designin tarjous PDF-myynnin järjestämisestä heidän nettisivujensa kautta, X% provisiolla normaalin X% lisäksi. Päätettiin myydä PDFää samalla hinnalla kuin englanninkielistä versiota, joka tällä hetkellä on 14,99$. PDF-versiota ei lähdetä taittamaan uudelleen, mutta siihen lisätään linkitykset. Timo hoitaa neuvottelut ja käytännön järjestelyt, Antti taitolliset asiat.

10.4. Kirjan myynti jälleenmyyjille

Päätettiin myydä kirjaa jälleenmyyjille hintaan X€ normaalista X€ hinnasta. Matti ottaa yhteyttä jälleenmyyjiin sekä kirjatukkureihin.

Lisäksi päätettiin myydä kirjaa Xkpl Matille jälleenmyyntihintaan X€.

10.5. Tulevaisuuden suunnitelmat julkaisujen osalta

Päätettiin kääntää ja pistää ilmaiseksi yhdistyksen sivuille ladattavaksi Sartar: a Player's Primer.

Todettiin, että Matilla on raakakäännöstä Sartar: Kingdom of Heroes –kirjasta noin kolmannes olemassa. Matti jakaa tekstin muiden HQ-käännösprojektiin osallistuneiden kanssa lähiaikoina.

Päätettiin selvittää yhdessä Markku Tuovisen kanssa mahdollisuuksia lopun kirjan kääntämiseen yhteisöllisten käännöstyökalujen voimin, sekä mahdollisia projektiin osallistujia.

Matti on yhteydessä Markkuun ja Timo hoitaa mm. taittotiedostojen pyytämisen Moon Designilta.

11. Muut asiat

11.1. Syyskokous 2013

Päätettiin pyrkiä järjestämään syyskokous Jyväskylässä lokakuun aikana. Antti selvittää Topilta mahdollisuutta käyttää Tuulenkylää kokouspaikkana.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.21.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English