Kalikos \ HALLITUS \ KOKOUS 5.7.2008
Kalikos

Hallituksen kokous 5.7.2008

Aika: 5.7.2008 kello 10.11–11.13.
Paikka: Irc-netissä, #kalikos kanavalla käyty kokous.

Hallituksesta läsnä:
Olli Kantola (puheenjohtaja)
Eetu Mäkelä
Timo Malvisalo
Matti Järvinen
Vesa Randelin

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.11.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslistaksi hyväksyttiin seuraava:

 1. Kokouksen avaus
 2. Järjestäytyminen
 3. Päätosvaltaisuus
 4. Työjarjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat ja kirjeet
 6. The Zin Letters
 7. Muu julkaisutoiminta
 8. Ropeconin ohjelma
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päättäminen

5. Ilmoitusasiat ja kirjeet

Hyväksyttiin vuosikokouksen saunatilojen kuluja maksimissaan 30€ edestä.

6. The Zin Letters

Käytiin keskustelua painoksen koosta sekä yksityiskohdista ja lehden budjetista, ja todettiin tarve tehdä lisätiedusteluja Tradetalkille ja painotaloihin ennen lopullisia päätöksiä painoksen suuruudesta. Lehti päätettiin painaa paksummilla kansilla ja karttaliitteen kanssa, mikäli Tradetalkista saatava kappalehinta nousee vähintään X€/lehti. Päätettiin, että lehden kokonaisbudjettia nostetaan ja tarvittaessa painos rahoitetaan osin jäseniltä lainatuilla rahoilla siten, että lainarahat maksetaan takaisin lehden ensimmäisistä tuotoista, lainaajalle kerrallaan. Rahaa lehden painamista varten lupautuivat alustavasti lainaamaan Eetu Mäkelä korkeintaan X€, Timo Malvisalo X€, Matti Järvinen X€ ja Vesa Randelin X€.

7. Muu julkaisutoiminta

Päätettiin antaa Matti Järviselle oikeus tutkia mahdollisuutta Mongoosen RuneQuestin kääntämiseksi suomeksi Kalikoksen nimissä. Lisäksi harkitaan Rough Guide to Alone -kirjasen tuottamista sekä HeroQuestin tulevan toisen laitoksen kääntämistä suomeksi. Kalikos ei kuitenkaan sitoudu osallistumaan kyseisiin projekteihin rahallisesti. Keskustelu asiasta päätettiin siirtää foorumille ja tiedostuslistalle.

8. Ropeconin ohjelma

Hyväksyttiin Ropeconin yhdistyspöytämaksu 10€. Päätettiin, että tiedottaja tiedottaa jäsenille Ropeconissa järjestettävistä ohjelmanumeroista ja Gregory Privatsin paikallaolosta. Matti järjestää Kalikoksen pöytään pienen Glorantha-aiheisen arvontakilpailun. Lisäksi jäsenet järjestävät pelejä ja muuta ohjelmaa omillaan.

9. Muut asiat

a) Hyväksyttiin edellisen, 19.4.2007 käydyn kokouksen pöytäkirja.

b) Hyväksyttiin vuosikokouksen ruokakuluja 34,50€, sekä päätettiin käsitellä loput ruokakuluista seuraavassa kokouksessa.

10. Seuraava kokous

Päätettiin järjestää seuraava kokous 2.8. Yksityiskohdat ilmoitetaan kokouskutsussa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.13.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English