Kalikos \ VUOSIKOKOUS \ KOKOUS 28.2.2004
Kalikos

Kalikos - Suomen Glorantha-seura ry:n vuosikokous 28.2.2004

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 17:19.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eetu Mäkelä, sihteeriksi Sampo Koistinen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Perttu Mäkinen ja Pirkka Ruokolainen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Läsnäolijalista liite 1)

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ilman muutoksia.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Esitettiin tilinpäätös. Vuosikertomus hyväksyttiin ehdotetuin muutoksin (liite 2). Tilintarkastaja totesi kirjaa pidetyn hyvän kirjanpitokäytännön mukaisesti ja ilmoitti että vastuuvapaus voidaan myöntää hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Puheenjohtajan esiteltyä kohdan avattiin keskustelu, jonka päätteeksi äänestettiin kahden eri jäsenmaksuvaihtoehdon välillä:
täysjäsenten jäsenmaksu 10 euroa, nuoriso- ja kannatusjäsenten 5 euroa sai 6 ääntä
täysjäsenten jäsenmaksu 10 euroa, nuorisojäsenten 5 euroa ja kannatusjäsenten vapaaehtoinen sai 9 ääntä

Yhtään tyhjää ääntä ei annettu. Jäsenmaksuksi päätettiin täysjäseniltä 10 euroa, nuorisojäseniltä 5 euroa ja kannatusjäseniltä vapaaehtoinen summa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 3) ja tulo- ja menoarvio (liite 4) ehdotetuin muutoksin.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin puheenjohtajaksi Juha Ratilainen, hallituksen jäseniksi Matti Järvinen, Olli Kantola, Sampo Koistinen ja Eetu Mäkelä ja hallituksen varajäseniksi Topi Salmi ja Matias Rasi.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Päätettiin valita yksi tilintarkastaja. Valittiin tilintarkastajaksi Tero Pitkänen ja varatilintarkastajaksi Markku Pirhonen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

11. Kokouksen sulkeminen

Kokous suljettiin 18:39.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English