Kalikos \ HALLITUS \ KOKOUS 19.4.2008
Kalikos

Hallituksen kokous 19.4.2008

Aika: 19.4.2008 kello 13.43–14.07.
Paikka: Kaijonharjun nuorisotalo, Oulu.

Hallituksesta läsnä:
Olli Kantola (puheenjohtaja)
Eetu Mäkelä
Timo Malvisalo
Matti Järvinen
Vesa Randelin
Markku Pirhonen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.43.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että Matti toimii kokouksen sihteerinä.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin ennen kokousta laadittu esitys kokouksen esityslistaksi.

4. Kokouksen järjestäytyminen

4.1. Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajaksi valittiin Eetu Mäkelä.

4.2. Sihteeri

Sihteeriksi valittiin Timo Malvisalo.

4.3. Rahastonhoitaja ja tiedottaja

Rahastonhoitajaksi ja tiedottajaksi valittiin Matti Järvinen.

4.4. The Zin Lettersin päätoimittaja

The Zin Letters -lehden päätoimittajaksi valittiin Vesa Randelin.

4.5. Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavaksi valittiin Markku Pirhonen.

5. Roolipelitapahtumat

Päätettiin, että Kalikos osallistuu Conklaavi 2008 -tapahtumaan ilmaisella yhdistyspöydällä. Matti huolehtii Kalikoksen osallistumisesta Conklaaviin.

Kalikos osallistuu myös Ropecon 2008 -tapahtumaan. Päätettiin vuokrata tapahtumasta maksullinen yhdistyspöytä Kalikokselle.

Conklaavia ja Ropeconia varten päätettiin varata enintään 50 euroa Kalikoksen mainostusmateriaalia varten.

6. Tentacles 2008

Päätettiin, että Kalikos lahjoittaa yhden Kotkanpesän matkaoppaan Saksassa järjestettävän Tentacles-tapahtuman huutokauppaan, jolla tuetaan tapahtuman rahoittamista. Tentaclesiin osallistuvat kalikoslaiset vievät lahjoituskirjan Saksaan.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.07.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English