Kalikos \ VUOSIKOKOUS \ KOKOUS 19.3.2005
Kalikos

Kalikos - Suomen Glorantha-seura ry:n vuosikokous 19.3.2005

LIITTEET: Läsnäolijat

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Ratilainen avasi kokouksen kello 14.02.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Ratilainen ja sihteeriksi Eetu Mäkelä. Topi Pitkänen ja Topi Salmi valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Vuosikokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, kuitenkin lisäten Topi Pitkäsen ehdotuksesta kohta 11. "Esko Kasilan kutsuminen yhdistyksen kunniajäseneksi".

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esitys

Hallituksen rahastonhoitaja Olli Kantola esitteli tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon. Eetu Mäkelä esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin muotoseikkakorjausten myötä, sekä pyydettiin lisätä kappale linkkilistan perustamisesta.

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

Hallitus kaadettiin ryypyn voimin. Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittely ja vahvistaminen, sekä jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

Olli Kantola esitteli yhdistyksen tulo- ja menoarvion vuodelle 2005. Juha Ratilainen esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2005. Kokous keskusteli toimintasuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarviosta. Tulo- ja menoarvioon päätettiin lisätä maininta n. 1000 euron puskurirahaston pitämisestä ensisijaisesti yhdistyksen lehden painamista varten.

Täysjäsenen jäsenmaksuksi päätettiin 7 euroa, nuorisojäsenmaksuksi päätettiin 5 euroa, sekä päätettiin lisätä nuorisojäsenen etuihin The Zin Lettersin ilmaisnumero.

8. Hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Kantola, sekä jäseniksi Eetu Mäkelä, Matti Järvinen, Samppa Mäkelä ja Topi Pitkänen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Juha Ratilainen ja Topi Salmi.

9.Tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Markku Pirhonen ja varatilintarkastajaksui Tero Pitkänen.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita mainittuja asioita

11. Esko Kasilan kutsuminen yhdistyksen kunniajäseneksi

Kokous hylkäsi ehdotuksen Esko Kasilan kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English