Kalikos \ HALLITUS \ KOKOUS 18.4.2013
Kalikos

Hallituksen kokous 18.4.2013

Aika: 18.4.2013 kello 21.00–22.00.
Paikka: #Kalikos @ Ircnet.

Hallituksesta läsnä:
Matti Järvinen
Antti Luukkonen
Timo Malvisalo (sihteeri)
Jori Palomäki (puheenjohtaja)
Jyri Soppela

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 21.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jori ja sihteeriksi Timo.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin ennen kokousta laadittu ja sähköpostilla toimitettu esitys kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyntä

Hyväksyttiin 19.9.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

6. Vuosikokous

Päätettiin järjestää vuosikokous 10.-12.5.2013 tai varasuunnitelmana 24.-26.5. Paikkaa etsitään ensisijaisesti Jyväskylästä (Tuulenkylä) tai tarvittaessa pääkaupunkiseudulta. Ruokakuluihin budjetoitiin 100€.

Hallituksen jäsenet ilmoittivat halukkuutensa jatkaa tarvittaessa hallituksessa ja vanhoissa rooleissaan, sikäli kun eivät vuosikokoukseen paikalle pääse, Topi Salmi ilmoitti olevansa käytettävissä varajäsenenä.

Matti laatii vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen ja toimittaa ne tarkastettavaksi. Timo tekee toimintasuunnitelman.

7. HQ:n käännös- ja toimitustyön tilanne

Todettiin, että toimitustyö on edelleen pahasti kesken ja Ropeconiinkin tulee kiire, mutta siihen pyritään. Todettiin myös, että painoksen rahoitus saadaan kyllä tavalla tai toisella järjestymään. Materiaaliakin vielä puuttuu, mm. logo, Moon Designilta tilattu kansikuva sekä joitakin tekstinpätkiä. Hallitus etsii puuttuvia materiaaleja kukin taholtaan.

8. Guide to Gloranthan kuvitus

Hyväksyttiin Guide to Gloranthaan rahoitettu kuva kuluineen X€. Timo selvittää ehtiikö kuva Hero Questin kanteen.

9. Ropecon 2013

Päätettiin varata sauna Kalikoksen käyttöön Ropeconista. Timo selvittelee Jeffin osallistumista Ropeconiin.

Antti on kysellyt ohjelmaslottia Hero Questin julkistamiselle, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu Ropeconin puolelta.

Lisäksi yhdistyksen väellä on suunnitelmia peluuttaa Hero Quest –pelejä.

10. Muut asiat

10.1. Tracon 2013

Päätettiin osallistua Traconiin yhdistyspöydällä. Matti ottaa järjestelyt hoitaakseen.

10.2. T-Paidat

Päätettiin tutkia mahdollisuutta painattaa Kalikos t-paitoja. Antti tutkii asiaa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.00.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English