Kalikos \ HALLITUS \ 18.12.2001
Kalikos

Hallituksen kokous 18.12.2001

Aika 18.12.2001 kello 20.03 - 22.21
Paikka #kalikos, virtuaalikeskustelu
Läsnä
Juha Ratilainen
Perttu Mäkinen
Ilona Mäkinen
Eetu Mäkelä
Marko Saari

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Tiliasiat

Päätettiin tilin avaamisesta yhdistykselle Nordea-pankkiin. Tiliin haetaan automaattikorttia ja muita maksuttomia palveluja.

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille, rahastonhoitaja Ilona Marjatta Mäkiselle (XXXXXX-XXXX), puheenjohtaja Juha Aleksi Ratilaiselle (XXXXXX-XXXX) ja varapuheenjohtaja Jarkko Ilkka Eetu Mäkelälle (XXXXXX-XXXX) tilinkäyttöoikeus edellä mainittuun käyttötiliin Nordea-pankkiin. Tili on Ilona Mäkisen nimissä ja tämän ollessa estynyt puheenjohta nostaa varat tililtä ja tallettaa ne yhdistyksen perustamalle uudelle tilille.

Päätettiin yksimielisesti, että Ilona Marjatta Mäkiselle haetaan automaattikorttia sekä atk-tunnuksia (solo) liitettäväksi yhdistyksen edellä mainittuun tiliin pankin ehdoilla.

4. Rekisteriin haku

Muotoiltiin yhdistyksen perustamiskokouksessa esille tullut sääntömuutos. Nk. peliporukkajäsenyys toimii siten, että yksi ryhmästä on tavallinen jäsen ja loput ovat tukijäseniä. Tukijäsenten eduista ja oikeuksista yhdistyksessä päättää hallitus.

5. Vuosikokous

Päätettiin pitää yhdistyksen vuosikokous 23.2.2002 Jyväskylässä. Vuosikokouksen yhteyteen järjestetään tilaisuus, johon järjestetään mm. pelejä, esitelmiä sekä mahdollisesti nk. freeform. Tilaisuuden ohjelmanumeroista ja niiden organisoinnista valittiin vastaamaan Matias Rasi (matias.rasi@iobox.com, 050 521XXXX), jolle halukkaat saavat ilmoittaa omia ohjelmanumeroitaan. Majoitus järjestetään halukkaille ajalle 22. - 24.2.2002. Tapahtuma on yhdistyksen jäsenille ilmainen ja muille 3 euroa.

6. Lehti ja muut yhdistyksen julkaisut

Yhdistyksestä julkaistaan A4-kokoinen yksipuoleinen tiedote, jossa mainostetaan myös vuosikokousta. Tiedotteen suunnittelee Marko Saari. Lisäksi julkaistaan pienempi vihko, jossa tiedotetaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Tähän esittelyvihkoon lisätään myös lyhyt Glorantha-aiheinen skenaario. Nämä kaksi julkaisua laitetaan myös yhdistyksen tuleville www-sivuille, jotta jäsenet voivat niitä sieltä käsin tulostaa ja levittää edelleen. Suomennoksia Glorantha-termistöstä päätettiin julkaista www-sivuilla. Lehden käsittely siirrettiin tuonnemmaksi.

7. Yhdistyksen www-sivut

Päätettiin hankkia yhdistykselle internetosoite www.kalikos.org. Www-sivut noudattavat seuraavaa runkoa:
  • Toiminta (yhdistyksen tausta ja tarkoitus)
  • Uutiset (uutisia ja ajankohtaista tietoa)
  • Jäsenyys (tietoa kuinka voi liittyä jäseneksi ja mitä se maksaa, hyödyt jäsenyydestä sekä kaavake liittymistä varten)
  • Säännöt (yhdistyksen säännöt)
  • Yhteystiedot (linkkejä, sähköpostiosoitteita jne.)
  • Linkkejä (Glorantha- sekä roolipeli-aiheisia linkkejä)
  • Hallitus (hallituksen esittely sekä kokousten pöytäkirjat)
  • Lehti (itse asia)
  • Keskustelufoorumi (Tero Kaijan aloittama)
Ulkoasuun käytetään ainakin aluksi Eetu Mäkelän ehdotusta joka löytyy osoitteesta http://glorantha.temple.brainlez.org/.

8. Yhdistyksen logo

Yhdistyksen logon tulee olla yksinkertainen. Logon suunnittelee Marko Saari.

9. Conit

Päätimme osallistua ainakin Ropecon- sekä Konklaavi- tapahtumiin. Pyrimme näissä tilaisuuksissa tuomaan esille yhdistystä ja sen toimintaa sekä Gloranthaa. Järjestämme tilausuuksissa pelitapahtumia ja jaamme esitteitä.

10. Muut asiat

Hallituksen seuraava kokous järjestetään 9.1.2002 Internet Relay Chatissä kanavalla #kalikos kello 20.00.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksu yhdistyksen tilille (viestiosassa pitää lukea maksajan nimi). Tämän jälkeen lähetetään sähköpostiosoite, nimi, katuosoite, puhelinnumero sekä syntymäaika rahastonhoitajalle www-sivulta löytyvällä kaavakkeella, sähköpostitse (osoitteeseen info@kalikos.org tai väliaikaisesti voimassa olevaan info@kalikos.dhs.org) tai postitse. Peliporukkajäsenyydessä tiedot pitää lähettää myös tukijäsenistä sekä tieto siitä kuka ryhmästä on tavallinen jäsen. Jäsenrekisteriä ylläpitää rahastonhoitaja Ilona Mäkinen.

Päätettiin lähettää sähköpostitse kirje perustamiskokouksessa olleille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kirje sisältää tiedotteen vuosikokouksesta, ohjeet yhdistyksen jäseneksi liittymistä varten, toimintasuunnitelman jne.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.21.
Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English