Kalikos \ HALLITUS \ 18.11.2002
Kalikos

Hallituksen kokous 18.11.2002

Aika 18.11.2002 kello 19.03 - 20.33
Paikka #kalikos
Läsnä
Eetu Mäkelä
Juha Ratilainen
Marko Saari
Perttu Mäkinen
Matti Järvinen
Sampo Koistinen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hallituksen järjestäytyminen

Muutoksia ei tehty. Puuhenjohtajana toimii Eetu Mäkelä, rahastonhoitajana Olli Kantola ja sihteerinä Perttu Mäkinen.

4. Lehden edistyminen

Suurin osa artikkeleista on oikoluvussa. Mineraalibroo- artikkeli pitää vielä kääntää ja HW -numerotiedot tehdä. Numerotietoja tekemään valittiin Eetu Mäkelä ja Sampo Koistinen. Matti Järvinen tekee alustavan sisällysluettelon, mistä käy ilmi mm. artikkeleiden järjestys lehdessä. Lisäksi yritetään arvioida sivumäärä.

5. Webbisivutilaa Kalikoksen jäsenille?

Resurssipulan ja vähäisen hyödyn vuoksi Kalikos ei tarjoa tilaa palvelimeltaan jäsentensä verkkosivuille.

6. Yhteismatka ensi vuoden Tentaclesiin

Yhteysmatka järjestetään, tietysti mahdollisimman edullisesti. Alustavia selvittelyjä on jo tehty. Matkasta vastaa Eetu Mäkelä.

7. Vuosikokous Jyväskylässä

Vuosikokous pidetään Jyväskylässä 1.3.2003. Vuosikokouksen yhteyteen järjestettävä ohjelma suunnitellaan myöhemmin.

8. Mitäs kivaa seuraavaksi jäsenten iloksi?

Listataan paikalliset roolipeli .seurat, joihin otetaan yhteyttä seuran sekä Glorantha aiheisten pelien esittelyä varten. Listan seuroista kerää Perttu Mäkinen.

Pohdittiin tarinankerronnan edistämismahdollisuuksia, mm. iltamien muodossa, kuitenkaan vielä päätymättä mihinkään konkreettiseen ratkaisuun.

9. Muut asiat

Seuran mainostukseen panostetaan heti lehden ilmestymisen jälkeen. Peikkopallon sääntöjä tulee muuttaa edellisvuodesta. Kilpikähmää varten koitetaan löytää keino tehdä edullisesti turvallisia kilpiä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.33
Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English