Kalikos \ HALLITUS \ KOKOUS 17.6.2004
Kalikos

Hallituksen kokous 17.6.2004

Aika 17.6.2004 kello 20.03-22.40.
Paikka #kalikos

Hallituksesta läsnä:
Juha Ratilainen
Eetu Mäkelä
Matti Järvinen
Olli Kantola
Topi Salmi
Matias Rasi

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjojen tarkistaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 7.3.2004 pöytäkirja ja kevätkokouksen 2004 pöytäkirja muutoksitta.

4. Pr-toiminnan edistyminen

Todettiin, ettei edellisessä kokouksessa sovittu yhteydenotto muihin rooliyhdistyksiin ole edistynyt. Päätettiin muistuttaa pr-vastaava Sampoa yhteydenotosta, joka tapahtuisi kesän loppuun mennessä.

Todettiin, että eräät roolipelilehdet julkaisevat omia lehtiään, kuten Oulun CRYO ja Helsingin Alter Ego. Pohdittiin mahdollisuutta kirjoittaa jokin parin aukeaman pituinen juttu tarjottavaksi yhdistysten lehtiin. Päätettiin tutkia mahdollisuutta sitten, kun Glorantha-esittelypaketti etenee.

5. Maksetut ja rästissä olevat jäsenmaksut

Kalikoksen jäsenistä yli 20:llä on jäsenmaksurästejä; heistä noin 10:llä on kaksi jäsenmaksurästiä. Tänä vuonna on tullut viisi uutta jäsentä ja noin 25 vanhaa jäsentä on maksanut jäsenmaksun.

Päätettiin, että Olli lähettää vielä sähköpostia niille, joilla on jäsenmaksurästejä, ja ilmoittaa heille jäsenyyden muuttumisesta passiiviseksi tai erottamisuhasta. Niitä, joilla on kaksi jäsenmaksurästiä, kehotetaan maksamaan rästinsä heti tai heidät erotetaan Ropeconin jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa. Yhden jäsenmaksun rästiläisiä muistutetaan siitä, että heidän jäsenyytensä on passiivinen.

6. Ropeconin ohjelma ja vastaavat

Päätettiin, että Kalikos vuokraa Ropeconissa Kaubamajasta pöydän, joka maksaa 10 euroa. Pöytä on The Zin Lettersin myymistä ja Kalikoksen mainosten levittämistä varten. Jonnekin toiseen paikkaan voidaan mahdollisuuksien mukaan perustaa epävirallinen paikka, jossa kalikoslaiset voivat kokoontua.

Oman pöydän lisäksi Kalikos pyrkii järjestämään Kalikoksen tarinankerrontatilaisuuden ja Glorantha esoterica -tilaisuuden. Lisäksi kalikoslaiset voivat järjestää pöytäroolipelejä, mutta ne saa jokainen pelinjohtaja ilmoittaa Ropeconiin itse. Toivottavaa on silti mainita ilmoittautumisen yhteydessä, että kyseessä on Kalikoksen peli.

Matti laatii jäsenille lähetettävän tiedotteen Kalikoksen toiminnasta Ropeconissa.

Olli valittiin yleiseksi vastuuhenkilöksi pitämään yhteyttä Ropeconin järjestäjiin ja selvittämään Kalikoksen osallistumista Ropeconiin. Hän varaa Kalikoksen pöydän Kaubamajasta.

7. The Zin Lettersin tilanne

7.1. Yleistä

Suurin osa The Zin Lettersin teksteistä on oikoluvussa. Ensimmäiset oikoluetut tekstit tulevat takaisin maanantaihin 21.6.2004 mennessä ja viimeisten oikolukuun menevien juttujen deadline on 23.6.2004. Tekstien pitäisi olla oikoluettuja kesäkuun 2004 loppuun mennessä. Taitto tehdään heinäkuun aikana.

Loskalmin ja Daranmaan karttoja vielä piirretään. Kralorelan kartoille sen sijaan ei ole piirtäjää vielä. Loskalmiin ja Daranmaahan kuvitusta on runsaasti, Kralorelaan taas niukasti.

Jos asiat sujuvat suunnitellusti, The Zin Lettersin kakkosnumero valmistuu Ropeconiin mennessä.

7.2. Rahoitus

Päätettiin selvittää ennen rahoitussuunnitelman hyväksymistä, paljonko Chaos Society ja Fantasiapelit olisivat valmiit ostamaan The Zin Lettersiä, jos hinta olisi 3,5 euroa kappaleelta. Eetu ottaa yhteyttä Chaos Societyyn ja Olli Fantasiapeleihin. Chaos Societyn ja Fantasiapelien vastauksien perusteella päätetään lopullinen painosmäärä.

Todettiin, että Matti, Eetu ja Sampo ovat valmiit tarvittaessa rahoittamaan The Zin Lettersin painamista 100 eurolla, joka maksettaisiin takaisin, kun lehden myynnistä on saatu rahaa takaisin.

8. Glorantha-infopaketin suunnittelu

Kalikos pyrkii julkaisemaan loppukesällä tai syksyllä Glorantha-tietopaketin, jolla on tarkoitus houkutella lisää harrastajia Gloranthan pariin. Mukaan tulee mm. Gloranthan eroja perusfantasiaan verrattuna, Gloranthan teoksena kehittymisen historiaa, vinkkejä Glorantha-pelaamisen aloittamiseksi, Glorantha-linkkejä ja bibliografia Gloranthaan inspiroivista kirjoista. Paketista tulisi noin 12-14 sivun mittainen.

Ropeconiin mennessä ei välttämättä saada tietopakettia valmiiksi, mutta päätettiin päivittää Kalikoksen mainoslehtistä enemmän tietopaketin suuntaan. Hallituksen jäsenet ilmoittavat kukin 1-3 suosikki-Glorantha-linkkiään ja pari kirjallisuusviitettä. Juha kokoaa ne yhteen.

9. Muut esille tulevat asiat

Matti on koonnut olennonnimitietokannan, jossa on Gloranthan olentojen nimiä suomeksi ja englanniksi lukuisista lähteistä. Lisäksi siinä on lähdeviitteitä kirjoihin, lehtiin ja nettisivuille, joista löytyy olentojen numerotiedot RuneQuestiin, HeroQuestiin tai Hero Warsiin. Päätettiin laittaa tietokanta Kalikoksen sivuille.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.40.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English