Kalikos \ HALLITUS \ KOKOUS 15.10.2014
Kalikos

Hallituksen kokous 15.10.2014

Aika: 15.10.2014 kello 21.10–22.32.
Paikka: #kalikos @ Ircnet.

Hallituksesta läsnä:
Matti Järvinen
Antti Luukkonen (sihteeri)
Jori Palomäki (varaj.)
Jyri Soppela (puheenjohtaja)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 21.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyri ja sihteeriksi Antti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin ennen kokousta laadittu ja sähköpostilla toimitettu esitys kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyntä

Todetaan vuosikokouksen 2014 pyötäkirja vajavaiseksi ja hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja puuttuvaksi, päätetään jättää hyväksyttäväksi myöhempänä ajankohtana.

6. Raportit Kalikoksen toiminnasta kesän coneissa

6.1 Ropecon

Ropeconissa pidetty saunatilaisuus todetaan onnistuneeksi runsaan osallistujamäärän vuoksi. Yhdistyspöydällä kävi väkeä ja Kylmä tuuli Sartarin yllä -lehteä myytiin kiitettävä määrä. Todetaan myös lehteä myydyn postitse jokunen kappale Ropeconin jälkeen. Lisäksi conissa järjestettiin ainakin neljä HeroQuestia esittelevää peliä, osallistujissa niin Gloranthaa tuntemattomia kuin myöskin täysin aloittelijoita.

Todetaan saunatilaisuuden budjetin (50€) ylittyneen 2,90€:lla ja hyväksytään budjetin ylitys.

6.2 Tracon

Matti Järvinen ja Antti Luukkonen olivat läsnä ja mukana Peliä pyynnöstä -projektissa vetämässä pelejä. Kalikoksen pöytä oli myöskin pystyssä, mutta myyntejä ei kertynyt. Pohdittiin vaihtoehtoa jatkossa jättää pöytä pois ja keskittyä pelien vetämiseen.

7. HQ:n lisäpainos ja pdf-julkaisu

Todettiin että Antilla ei ole laitevian vuoksi käytössä konetta jolla tehdä korjaukset painotiedostoon ja viimeistellä digiversio, eikä aktiiveissa ole tällä hetkellä toista henkilöä joka voisi nämä toimenpiteet suorittaa. Otetaan tavoitteeksi saada asia edistymään marraskuun aikana. Pohditaan ja hyväksytään, että tarvittaessa voidaan ostaa Adoben Creative Cloud -lisenssi kuukaudeksi InDesignin käyttöä varten, jos jostakin saadaan lainakone.

8. Syystapaaminen

Ehdotetaan syystapaamisen paikaksi Jyväskylää ja ajankohdaksi 13.-14.12., molemmat hyväksytään. Päätetään, että Antti Luukkonen paikallisena järjestää tapaamispaikan.

9. Muut asiat

9.1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa yhdistyksen tilillä olleen 30.9.2014 rahaa x€.

Kylmä tuuli Sartarin yllä -lehden kulut: mustekasetti 39,90€, tulostuspaperi 5,00€, kansissa käytetty kartonki 20,00€. Rahastonhoitajan laskujen mukaan myynti on jo kattanut kulut ja tuottanutkin hieman.

Tuodaan esille, että X ei ole maksanut tilaamiaan HeroQuest-kirjoja sähköpostitse lähetetyistä muistutuksista huolimatta. Sovitaan, että asiaa seurataan. Jos sähköisiin tiedusteluihin ei reagoida, lähetetään maksumuistutus postitse.

9.2. Sartar-kirja

Todetaan, että suomennosvastuuta on jaettu useammille henkilöille, mutta käännöstyö etenee sen verran hitaasti, ettei kirja ehtine seuraavaan Ropeconiin toukokuussa 2015. Työtä jatketaan sillä tahdilla kuin kääntäjien resurssit sallivat.

9.3. Kylmä tuuli Sartarin yllä #2

Ehdotetaan, että lehti yritetään saada valmiiksi seuraavaan Ropeconiin mennessä. Matti Järvinen valitaan päätoimittajaksi. Pyritään tuottamaan lehti samoin metodein kuin edellinen numero.

9.4. Ropecon 2015

Sovitaan yhdistyspöydän ja saunatilojen varaamisesta ja valitaan Matti Järvinen vastuuhenkilöksi.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.32.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English