Kalikos \ HALLITUS \ KOKOUS 11.5.2013
Kalikos

Hallituksen järjestäytymiskokous 11.5.2013

Aika: 11.5.2013 kello 14.38–14.57.
Paikka: Jyrin asunto, X, Espoo.

Hallituksesta läsnä:
Jori Palomäki (puheenjohtaja)
Matti Järvinen
Antti Luukkonen
Jyri Soppela
Vesa Randelin

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.38.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Jori, ja kokouksen sihteeriksi valittiin Matti. Hyväksyttiin ennen kokousta laadittu esitys kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen järjestäytyminen

4.1. Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajaksi valittiin Antti.

4.2. Sihteeri

Sihteeriksi valittiin Timo.

4.3. Rahaston- ja jäsenasianhoitaja sekä tiedottaja

Rahastonhoitajaksi, jäsenasianhoitajaksi, tapahtumavastaavaksi ja tiedottajaksi valittiin Matti.

4.4. Tapahtumavastaavat

Tapahtumavastaaviksi valittiin Matti ja Jyri.

4.5. The Zin Lettersin päätoimittaja

The Zin Letters -lehden päätoimittajaksi valittiin Matti.

4.6. Tilausvastaava

Tilausvastaavaksi valittiin Jyri.

5. Champions of the Reaching Moon

Jyrin organisoiman Moon Designin yhteistilauksen mukana tuli ylimääräinen kappale Champions of the Reaching Moon -kirjaa. Keskusteltiin kirjan käyttötarkoituksesta ja päätettiin varastoida se odottamaan jotakin sopivaa tilaisuutta, jossa kirjaa voisi hyödyntää

6. Googlen Hangout-palvelu

Päätettiin testata jossakin tulevassa hallituksen kokouksessa Googlen Hangout-palvelua.

7. Zinejä Eternal Coniin

Jyri on menossa Eternal Coniin. Päätettiin antaa Jyrin mukaan sopiva määrä The Zin Lettersin numeroita 3 ja 4 myytäväksi siellä. Yhden lehden hinta on X euroa, mutta molemmat lehdet voi ostaa X euron yhteishintaan.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.57.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English