Kalikos \ HALLITUS \ KOKOUS 11.4.2005
Kalikos

Hallituksen kokous 11.4.2005

Aika 11.4.2005 kello 18.06-21.31.
Paikka #kalikos

Läsnä:
Olli Kantola
Samppa Mäkelä
Topi Pitkänen
Eetu Mäkelä
Matti Järvinen
Juha Ratilainen

Kokous pidettiin irc-kanavalla #kalikos.

Invokaatio
"Orlanth, näytä meille tietä. Olemme väsyneitä ja sekaisin."

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Olli Kantola avasi kokouksen klo 14.28.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Juha Ratilainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Järvinen ja Eetu Mäkelä.

3. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin yhdellä muutoksella: edellisen pöytäkirjan hyväksyminen lisättiin kohdaksi 5.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen 19.3.2005 pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat ja kirjeet

Matti Järvinen ilmoitti saaneensa Jussi Larjolta sähköpostia koskien tämän tekemistä novellikäännöksistä suomen kielelle. Larjo oli kääntänyt Oliver Dickinsin kirjoittamia Griselda-tarinoita suomeksi ja laittanut ne verkkoon kirjoittajan luvalla. Larjo ehdottaa että Kalikoksen sivuille voitaisiin laittaa linkki näihin tarinoihin.

Päätettiin laittaa yhdistyksen sivuille em. linkki ja ilmoittaa mainiosti käännetyistä tarinoista yhdistyksen pääsivulla 'Uutisia'-kohdassa. Päätettiin myös, että tarinat voisi jatkossa laittaa myös suoraan Kalikoksen sivustoon mikäli Jussi Larjo haluaa ja mikäli Issaries, incin uusi fanipolitiikka tämän sallii.

7. Nettisivut

Issariesin uuden virallisen fanipolitiikan myötä Kalikoksen www-sivuille on hankittava Issariesin hyväksyntä. Käytännössä tämä vaatii sitä että Issarieksen oikeudet kaikkeen Glorantha-materiaaliin on sivustolla tunnustettava aiempaa selvemmin ja näkyvämmin.

Päätettiin että Matti Järvinen ja Eetu Mäkelä hoitavat www-sivuille vaadittavat muutokset ja Olli Kantola hoitaa yhteydet Issariesiin.

Päätettiin myös laittaa vuosikokouskuvia www-sivuille. Eetu Mäkelä hoitaa niiden keruun ja sivuille laiton.

8. The Zin Letters

Olli Kantola on seuraava The Zin Lettersin päätoimittaja. Kolmannen numeron on tarkoitus ilmestyä Ropecon 2005-tapahtumaan mennessä.

Päätettiin lehden valmistumisen aikatauluksi seuraava:

Artikkeleiden oltava valmiit suomenkielellä 27.5.2005.
Artikkeleiden oltava englanniksi käännetty 10.6.2005.
Oikoluku ja editointi valmis, taitto alkaa: 24.6.2005
Taitto valmis, lehti painoon: 8.7.2005.

Issarieksen uuteen fanipolitiikkaan liittyy joitakin uusia vaatimuksia: Issariekselle on lähetettävä muutamia kappaleita lehteä ja pieni osa lehden tuottamasta voitosta. Lehden sisällöstä ja painoksesta on tiedotettava Issariekselle etukäteen. Issarieksella on tarvittaessa oikeus tarkistaa lehdentekoon liittyen Kalikoksen tililiikenne. Olli Kantola hoitaa yhteydet Issariesiin lehden vaatiman lisenssin suhteen.

Päätettiin noudattaa näitä uusia ohjeita. Päätettiin lisäksi että lehteen kirjoittajia neuvotaan tutustumaan fanipolitiikkaan.

9. Muu julkaisutoiminta

Topi Pitkänen on aloittanut www-foorumilla laulukirjaprojektin. Ehdotettiin että Kalikos julkaisisi viestiketjussa syntyneiden laulujen pohjalta laajentaen oman Glorantha-aiheisen laulukirjan, jota voitaisiin käyttää yhdistyksen tilaisuuksissa.

Topi Pitkänen valittiin vastuuhenkilöksi suunnittelemaan laulukirjaa. Hän esittää siitä tarkemman suunnitelman seuraavassa kokouksessa.

Keskusteltiin lyhyesti laulukirjan muodosta. Ensimmäinen painos on todennäköisesti muutaman sivun mittainen valokopioimalla tehtävä moniste, jota sitten voitaisiin laajentaa materiaalin karttuessa.

Kotkanpesän matkaoppaan ensimmäinen oikoluku on valmis. Olli Kantola hoitaa tämän käännöksen vaatimat lupa-asiat Issarieksen suuntaan.

10. Ropecon

Ropecon 2005 on 22-24.7.2005, ja Greg Stafford on lupautunut sen kunniavieraaksi.

Kalikoksen on tarkoitus järjestää tämän kunniaksi tavallista enemmän ohjelmaa Ropeconiin. Suunniteltiin seuraavaa:

  1. Oma larp / freeform
  2. Pöytäpelejä
  3. Kerskakilpailu (näytöksenluontoinen kilpailu jossa etukäteen valmistautuneet kalikoslaiset ottelijoina)
  4. Yhteislaulua
  5. "Myyttipussi" - improvisoitua tarinankerrontaa
  6. "Peikkopallo" - leikkimielistä urheilua

Päätettiin että Eetu Mäkelä, Topi Pitkänen ja Samppa Mäkelä hoitavat yhteydet Ropeconin järjestäjiin.

Lisäksi päätettiin, että pr-vastaava Topi Pitkänen informoi ulkomaisia www-keskustelupalstoja Greg Staffordin tulosta Ropeconiin ja tarjoaa Kalikoksen vieraanvaraisuutta kaikille ulkomaalaisille joita mahdollisesti kiinnostaisi osallistua coniin. Em. kutsu hyväksytään ensin hallituksen sähköpostilistalla.

11. David Dunhamin Suomen vierailu

David Dunham, Glorantha-kirjoittaja ja King of Dragon Pass-pelin tekijä, käy Suomessa huhtikuun aikana ja tahtoisi tavata suomalaisia harrastajia. Hänelle sopivat päivämäärät ovat 16.-17.4.

Päätettiin että Eetu Mäkelä järjestää tapaamiselle sopivat tilat ja on yhteydessä Dunhamiin. Matti Järvinen laatii sähköpostiin jäsenkirjeen asiasta ja kutsuu jäseniä paikalle. Foorumille tiedotetaan myös asiasta ja järjestetään kysely siitä kuinka moni pääsee paikalle. Samppa Mäkelä hoitaa tämän.

12. Raha-asiat

Hallituksen sähköpostilistalla oli keskusteltu Eetu Mäkelän nimissä olevan yhdistyksen tilin muuttamisesta varsinaiseksi yhdistystiliksi. Matti Järvinen ja Samppa Mäkelä selvittävät asiaa ja esittävät yhteenvedon seuraavassa kokouksessa, ja tämän pohjalta päätetään tiliasiasta.

Matti Järvinen laittaa jäsenkirjeeseen kehotuksen maksaa jäsenmaksu vuodelle 2005 (7 euroa).

13. Muut mahdolliset asiat

Koska Yelm on järjestänyt maailman täydelliseksi, ei muita käsiteltäviä asioita ollut.

14. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 8.5.2005.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.19.

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English