Kalikos \ HALLITUS \ 09.07.2002
Kalikos

Hallituksen kokous 9.7.2002

Aika 9.7.2002 kello 19.15 - 20.47
Paikka #kalikos
Läsnä
Eetu Mäkelä
Juha Ratilainen
Ilona Mäkinen
Marko Saari
Olli Kantola

1.Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.40

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Lehti

3.1 Lehden tila

Lehden kuvitus on valmis. Lähes tulkoon kaikki materiaali on saatu. Käännöstyötä ollaan parhaillaan tekemässä.

3.2 Nimen valinta

Lehden nimeksi tulee Zin Letters. Ellei puhkea kapinaa.

3.3 Lehtipaperin valinta

3.4 Rahoitus, sponsorit ja muut kustannuskuviot

Lehden kustantavat Kalikos, sekä muutamat yksityishenkilöt. Kun Kalikos saa myytyä lehteä eteenpäin, ostaa se ko. Yksityishenkilöiltä lehdet takaisin ensitilassa. Henkilöt jotka ovat sijoittaneet 100 euroa tai yli saavat seuraavan vuoden jäsenyyden ilmaiseksi.

Lehtiä ostetaan takaisin ensimmäiseksi siltä henkilöltä, joka on sijoittanut eniten, seuraavaksi toiseksi eniten ostaneelta jne., kunnes kaikki lehtiä ostaneet omistavat saman suuruisen määrän lehtiä, jolloin yhdistys alkaa ostaamaan heilta tasaisesti lehtiä 25kpl erissä takaisin.

Lehdelle koitetaan järjestää sponsoreita. Ulkomaalaisista sponsoreista vastaa Olli Kantola.

3.5 Aikataulu

Lehden tulisi ilmestyä syksyllä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

4. Tukien haun edistyminen

Siirretään käsiteltäväksi myöhemmin.

5. Jäsenmaksujen karhuilu

Kahdelta jäseneltä puuttui vielä maksu.

6. Brasiliaan karkaavan rahastonhoitajan korvaaminen

Uudeksi rahastonhoitajaksi tulee Olli Kantola. Tilin käyttöoikeus ja jäsenrekisterin ylläpito siirretään käytännönjärjestelyiden vuoksi väliaikaisesti Eetu Mäkelälle. Ilona Mäkinen siirretään hallituksen varajäseneksi.

7. Yhdistyksen rekisteröinnin edistyminen

Asia saadaan eteenpäin kun saadaan selville Olli Kantolan sosiaaliturvatunnus.

8. Kuukauden myytti/tarina verkkosivuille

Asiasta vastaa Juha Ratilainen, joka kerää ko. Toimintaa hoitavan ryhmän. Teksti julkaistaan Kalikoksen verkkosivuilla, ja siihen koitetaan saada myös kuvitusta.

9. Ropecon(liput)

Repoconiin hankitaan yksi kasvomaalipurkki ja tulostetaan lehdyköitä.

10. Muut esille tulevat asiat

Marko Saari koittaa tehdä lehdykkään vielä kansikuvan.
Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English