Kalikos \ KÄÄNNÖKSIÄ \ HISTORIA
Kalikos

Gloranthan historia

The Age of Terror kauhun aika
The Battle of Oenriko Rock Oenrikon kallion taistelu
The Battle of Tanian's Victory Tanianin voiton taistelu
The Closing (of the Oceans) (Merten) Sulku
The Cosmic Compromise kosminen kompromissi
The Dark Empire Synkkä imperiumi
The Dawn Age sarastuksen aika (myös aamunkoiton aika)
The Dragonkill War louhensurmasota
The Empire of the Sea and Lands Meren ja maiden imperiumi
The Empire of the Wyrms Friends (the EWF) Wyrmien ystävien imperiumi (WYI)
The Free Men of the Sea Merten vapaat miehet
The Gift Carriers of the Sending Gods Lähettävien jumalten lahjankantajat
The God Learners jumaltietäjät
The Goddess Switch jumalatarvaihto
The Gods Age jumalaika
The Gods' War jumalten sota (myös jumalsota)
The Golden Age kulta-aika
The Great Compromise suuri kompromissi
The Greater Darkness suuri pimeys
The Hero Wars sankarien sodat
The High Council of (the Land of) Genertela Genertelan (maan) korkea neuvosto
The I Fought We Won battle minä taistelin me voitimme -taistelu
The Lesser Darkness vähäpimeys
The Middle Sea Empire Keskimeren imperiumi
The Old Day Traditionalists Vanhain päiväin traditionalistit
The Opening Avautuminen
The Second Council Toinen neuvosto
The Spike Piikki
The Storm Age myrskyaika
The Stygian Alliance Styygialainen liitto
The Sunstop auringonseisaus
The Syndics Ban Liikenteen muuri
The True Golden Horde Totinen kultainen lauma
The Unholy Trio Epäpyhä kolmikko
The World Council of Friends Ystävien maailmanneuvosto

Lähteet: Glorantha Kirja, Kauhun ja pimeyden kultit.


Muutettu 10.01.2002
(Matti Järvinen)

Uutiset 

Yhdistys 
Jäsenyys 
Tiedotus 
Säännöt 
Hallitus 

Toiminta 
Tapahtumat 
Foorumi 

Materiaali 
HeroQuest 
The Zin Letters 
Julkaisut 
Kuukauden tarina 
Käännöksiä 
Linkkejä 

Yhteystiedot 
Statistiikka 

[ tulostettava
[ English